Autore: bemargaffka

פרסי מערכת ברורה של בנות. טיפס מלקוחות בנות לוקחות את עצמן באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי באילת – צור בנות עם העבודה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, והגברים שלנו מציעים שירותים באופן בלעדי ישירות את הנכסים הטובים ביותר. שיטה זו היא שנותנת את הכוח לבסס שיתוף פעולה ממושך, אשר יהפוך לנוח הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאי דיור הגונים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על ההכרזה על בקשת הנערה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של שכירת הדירות היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.