Autore: handjustwehrta

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים באופן אישי לוקחים את הטיפים מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בלוד – צור עבודה הגונה עם הכנסה רצינית, ולקוחותינו מרוויחים שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לייצר שותפות ממושכת, אשר תהיה לשווא עבור בנות וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי בבקשת הילדה, מכיוון שעלות הדיור נופלת אך ורק בעלויות הדגם. העלות המשוערת של שכירת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.